Akty prawne chroniace konsumenta

Stanowiące w końcach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawych uzyskujących się do bezpieczeństwa szczególnie w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego jeszcze w terenie stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Nazwa tego aktu prawnego przedstawia się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Głównym zadaniem niniejszej informacji było kiedy najwyższe zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w powierzchniach zagrożonych. W stosunku z tym mówiony dokument szeroko wiąże się również do systemów ochronnych jak również akcesoriów, które kierowane są w odległościach zagrożonych wybuchem. Mowa tu też o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może występować z przechowywania, produkowania i i użytkowania substancji, jakie w wyniku powiązania z powietrzem czy same z nową substancją mogą dać rzekomy wybuch. W zasięgu tych podstawy wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a oraz ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne substancje to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. A nie sposób opisać wszystkiego co wybiera się w przedmiotowym dokumencie. Stąd też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż reguluje on ogólne warunki oraz wymagania w kierunku sposobów oraz urządzeń podawanych w powierzchniach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą wybierać się w tamtych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że nowe materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden rozwiązanie nie mogą być sprzeczne z poradą ATEX. Należy także pamiętać, że całe urządzenia dawane w dziedzinach zagrożonych pragną istnieć odpowiednio znakowane znakiem CE, co oznacza, że urządzenie to potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności przeprowadzaną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (bo tak określana jest Dyrektywa ATEX) w sukcesie niezgodności narzędzi w przestrzeniach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może przystąpić kroki do unieważnienia takich urządzeń.