Deklaracja zgodnosci kto wystawia

Deklaracja zgodności WE stanowi zatem pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego produkt jest odpowiedni z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego bądź dużo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do spełnienia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a także gdyby to konieczne (ponieważ wynika z innych przepisów) produkty też potrzebują wziąć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest kształtowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są toż naprawdę zwane moduły i reguluje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki może ją pasować według swego zdania z propozycji oddanych mu w radzie i zajmujących danego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może tworzyć się właśnie z jednego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych wyrobów są to skomplikowane procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty zadań są dokumentowane. Producent umieszcza na materiałach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność powiązana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród obecnego, iż możliwym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania zaś stanowi prawidłowy z obecnymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze jeżeli stanowi zatem chciane, także jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest jednakowe z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do których przypisuje się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może dostać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu informuje o tym, że wykonywa on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zadań związanych z ochroną zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a jeszcze określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie że stać zawarty do zakupu ani zostać dany w używanie na miejscu Unii Europejskiej. Deklaracja jest maskowana przez producenta czyli w przypadku kiedy przedstawia on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.