Kasa fiskalna limit 2017

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w wszystkim sklepie czy supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie robiona jest sprzedaż detaliczna. A z początku. Co to jest kasa fiskalna?

http://xzs.pl/029-spartanol-6Zobacz naszą stronę www

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami rejestrującymi to nic nowego jak danie elektroniczne, dzięki któremu potrafimy zauważyć obrót i wielkość podatku handlowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, jakie nie posiadają pamięci fiskalnej, i dane o obrotach widziane są w międzynarodowej zabezpieczonej pamięci.

Teraz w Polsce kasy są zaopatrzone w myśl fiskalną o właściwościach OTP (One Time Programming), które określone są unikalnym numerem, w której na zakończenie doby sprzedaży zapisywane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego wpisuje się łączna kwota podatku i cen brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze względu na budowę kasy rejestrujące kwalifikuje się na określone kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są wykorzystywane w kasach różnią się i na dwa pierwsze systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy i program aplikacyjny znajdują się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od artykułów i usług));- systemy bazujące na komputerze (w tej kasie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna jest kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w niniejszej kasie produkowane są przy pomocy programu aplikacyjnego otwartego na komputerze, który jeszcze steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma